Visie & Missie

Missie van Woonzorg ZVJ:

“Onze missie bij Woonzorg ZVJ is het bieden van hoogwaardige en persoonsgerichte zorg aan mensen met een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij streven ernaar om een veilige, warme en huiselijke omgeving te creëren waar bewoners zich geborgen voelen en waar hun welzijn centraal staat.”

Visie van Woonzorg ZVJ:
“Onze visie is gebaseerd op het streven naar excellente zorg, waarbij we ons richten op de unieke behoeften en wensen van elke bewoner. Bij Woonzorg ZVJ geloven we in het bevorderen van de autonomie en de kwaliteit van leven van onze bewoners. We streven ernaar om een betrouwbare partner te zijn voor zowel bewoners als hun families, en we willen een positieve bijdrage leveren aan hun welzijn.”

Wat we willen bereiken:
1. Kwalitatieve Zorg: Wij willen hoogwaardige zorg bieden die voldoet aan de individuele behoeften van onze bewoners, waarbij respect, empathie en professionaliteit centraal staan.

2. Welzijn en Comfort: We streven naar een omgeving waarin bewoners zich thuis voelen, met aandacht voor comfort, veiligheid en sociale interactie.

3. Persoonsgerichte Benadering: Ons doel is om elke bewoner als een individu te behandelen en de zorg af te stemmen op hun persoonlijke voorkeuren, levensstijl en culturele achtergrond.

4. Familiebetrokkenheid: We willen een open communicatie bevorderen en families betrekken bij het zorgproces, waardoor een ondersteunend netwerk ontstaat rondom de bewoner.

Hoe we dit willen bereiken:
1. Professioneel Team: We investeren in de opleiding en ontwikkeling van ons zorgteam om ervoor te zorgen dat ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

2. Individueel Zorgplan: We ontwikkelen en implementeren individuele zorgplannen die afgestemd zijn op de specifieke behoeften en voorkeuren van elke bewoner.

3. Continue Evaluatie en Verbetering: We streven naar continue evaluatie van onze zorgprocessen en -resultaten, waarbij we openstaan voor feedback van bewoners, families en medewerkers, om zo voortdurend te verbeteren.

4. Samenwerking: We zoeken actief samenwerking met andere zorgprofessionals en relevante stakeholders om een geïntegreerde en holistische benadering van zorg te waarborgen.

Met deze missie, visie en doelstellingen hopen we bij Woonzorg ZVJ een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn en de kwaliteit van leven van onze bewoners.